Jerzy Paskart

Radca Prawny, Partner Zarządzający

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego (1986), sędzia Sądu Rejonowego – Sądu Gospodarczego we Wrocławiu w latach 1990 – 1996, wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w 1996 roku, członek Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości ds. zmian do prawa upadłościowego i innych ustaw (1994-1995). Wspólnik Kancelarii Prawnej Jerzy Paskart i Gwidon Włodarek (1996-1998), Wspólnik Kancelarii Prawnej Misztal, Onichimowski, Paskart Włodarek s. c. (1998-2007), od roku 2007 prowadzący samodzielną Kancelarię Prawną, od 2014r. Partner w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów J. Paskart, A. Paskart- Zawadzka spółka partnerska.

Oprócz prowadzenia praktyki radcowskiej prowadził wykłady z zakresu prawa gospodarczego (w tym w szczególności prawa handlowego, upadłościowego i układowego) dla Szkół Zarządzania Ośrodka Doskonalenia Kadr przy Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, Państwowej Inspekcji Pracy, aplikantów radcowskich. Jest autorem monografii Prawo upadłościowe – Podręcznik praktyczny.

Obszar świadczonych usług prawnych:

obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie:

 • prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

 • prawa spółek handlowych

 • sądowych procesów gospodarczych

 • przygotowania, realizacji i rozliczeń budowlanych procesów inwestycyjnych

Agnieszka Paskart-Zawadzka

Adwokat, Partner

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2010). Od czerwca 2014 adwokat w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2014r. Partner w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów J. Paskart, A. Paskart- Zawadzka spółka partnerska.

Włada biegle językiem angielskim (Cambrigde Certificate),

Obszar świadczonych usług prawnych:

 • prawo spółek handlowych i obsługa podmiotów korporacyjnych

 • prawo medyczne i odszkodowania

 • prawo własności intelektualnej i przemysłowej

 • prawo cywilne

 • prawo spadkowe

 • prawo rodzinne

dr Michał Gajowczyk

Radca Prawny

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w 2012 roku.

Obszar świadczonych usług prawnych:

 • prawo gospodarcze

 • spory sądowe

 • prawo nowych technologii

 • prawo własności intelektualnej

Elżbieta Malinowska

Dyrektor Administracyjny

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kaliszu (1995), specjalista w zakresie organizacji administracyjnej biur i sekretariatów.
Zakres kompetencji:

 • bieżąca obsługa Partnera Zarządzającego Kancelarii

 • rejestracja podmiotów gospodarczych w KRS

 • nadzór i czynności windykacyjne

 • obsługa kadrowo-płacowa

Jakub Paskart

Konsultant

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2017 – 2018) Podyplomowe Studia Podatkowe, absolwent Maastricht University (2015-2016) Studia Magisterskie – Europejska Szkoła Prawa (Master of Laws in European Law School – Market Integration Specialisation), absolwent Maastricht University (2011-2014) Studia Licencjackie – Studia Europejskie – Specjalizacja – Prawo Europejskie (Bachelor pf Arts in European Studies with Law Minor Program)

zakres specjalizacji:

 • Prawo Materialne Unii Europejskiej

 • Europejskie Prywatne Prawo Międzynarodowe

 • komparatystyka prawa polskiego z systemami prawnymi innych krajów

 • prawo konkurencji Unii Europejskiej

 • Europejskie Prawo spółek w zakresie Paneuropejskich form przedsiębiorstw

 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Grzegorz Stankiewicz

 • Inżynier budownictwa – absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
 • Magister Zarządzania – absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
 • Magister prawa – absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Doktorant i wykładowca prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Autor wielu opinii, opracowań i artykułów naukowych z dziedziny prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych

Obszar świadczonych usług prawnych:

 • prawo zamówień publicznych

 • prawo budowlane