Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne oraz stałą pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych jak również obsługę w zakresie spraw indywidualnie zleconych. Kancelaria oferuje dużą elastyczność w zakresie ustalania sposobu wynagrodzenia dostosowaną do stopnia skomplikowania zlecanych spraw oraz ilości czasu niezbędnego do realizacji zlecenia. Kancelaria stosuje następujące warianty dla rozliczeń finansowych z Klientami:

  • Wynagrodzenie godzinowe – uzależnione jest od nakładu pracy Kancelarii i wyraża się w ilości godzin pracy prawnika nad danym zleceniem, wysokość stawki godzinowej ustalana jest indywidualnie z Klientem;

  • Wynagrodzenie ryczałtowe – stanowi stałą kwotę miesięczną, za pozostawanie zespołu Kancelarii do dyspozycji Klienta w zakresie wszystkich zlecanych spraw;

  • Wynagrodzenie kwotowe – stosowane jest  w sprawach, których czas realizacji zlecenia jest trudny do określenia z góry;

  • Success fee– wynagrodzenie w formie premii za sukces, Klient uiszcza na rzecz Kancelarii w przypadku zakończenia zleconej sprawy w sposób satysfakcjonujący dla Klienta.

Zasady współpracy ustalane są indywidualnie po wstępnej analizie zlecenia.

Kontakt