Radca prawny Jerzy Paskart posiada trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań upadłościowych i układowych (od 1989 r. do 2006r. jako asesor sądowy i Sędzia Sądu Rejonowego), następnie jako radca prawny na gruncie prawa upadłościowego i naprawczego, a po kolejnej zmianie prawa w oparciu o prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

W zakresie realizacji zleceń z zakresu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych Kancelaria nasza współpracuje z licencjonowanymi doradcami restrukturyzacyjnymi mającymi znaczącą wiedzę i praktykę, w tym z dr Jerzym Pałysem (nr licencji 12) wykonującym funkcję w obszarze postępowań upadłościowo – restrukturyzacyjnych od przeszło trzydziestu lat, autorem licznych publikacji, Dariuszem Chudym (nr licencji 14), na terenie górnego Śląska i Małopolski współpracujemy z równie doświadczonym doradcą restrukturyzacyjnym Andrzejem Mitręgą (nr licencji 75).

W przedmiotowym zakresie oferujemy kompleksowe doradztwo i obsługę prawną w zakresie prawa restrukturyzacyjnego:

 • wybór optymalnej procedury restrukturyzacyjnej dla konkretnego casusu z przewidzianego prawem katalogu, tj.;

– postępowania o zatwierdzenie układu

– przyspieszonego postępowania układowego

– postępowania układowego

– postępowania sanacyjnego

 

Odnośnie postępowania o zatwierdzenie układu:

 • wybór nadzorcy układu i podpisanie z nim umowy;
 • przygotowanie propozycji układowych, kart do głosowania, wspomaganie w zbieraniu głosów wierzycieli, przygotowanie wniosku o zatwierdzenie układu, reprezentacja przed Sądem;

 

Odnośnie pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych:

 • przygotowanie wniosków o otwarcie postępowań oraz wspomaganie prawne w zakresie przygotowania załączników do wniosków – w szczególności propozycji układowych i wstępnego planu restrukturyzacyjnego;
 • reprezentowanie dłużnika w postępowaniu w przedmiocie otwarcia postępowań;
 • reprezentowanie dłużnika i wierzyciela w postępowaniach, po ich otwarciu, w tym przed organami postępowania – Sądem, Sędzią Komisarzem, Nadzorcą Sądowym, Zarządcą oraz na Zgromadzeniu Wierzycieli;
 • konsultacje, reprezentacja w czasie od zawarcia układu, jego zatwierdzenia, ewentualnego uchylenia, zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego.

 

W zakresie prawa upadłościowego:

– sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości dla dłużników i wierzycieli;

– nadzór nad przygotowaniem dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;

– reprezentowanie w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości;

w sytuacji ogłoszenia upadłości:

 • reprezentacja przed organami postępowania: Sądem, Sędzią Komisarzem, Syndykiem;
 • reprezentowanie upadłego bądź Wierzyciela na Zgromadzeniu Wierzycieli i w Radzie Wierzycieli;
 • sporządzanie zgłoszeń wierzytelności (dla Wierzycieli);
 • reprezentowanie w postępowaniach w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 prawa upadłościowego i następne);
 • w wypadku bezskuteczności egzekucji dochodzenie odszkodowania od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 299 kodeksu spółek handlowych) oraz dłużników prowadzących działalność gospodarczą w innej formie prawnej niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 21 prawa upadłościowego;
 • kompleksowa obsługa prawna syndyków masy upadłości.