Zapewniamy wparcie i profesjonalne doradztwo w zakresie:

– komparatystyki prawa polskiego z systemami prawnymi innych krajów;

– Prawa Materialnego Unii Europejskiej;

– Europejskiego Prywatnego prawa Międzynarodowego

– prawa konkurencji Unii Europejskiej

– Europejskiego Prawa spółek w zakresie Paneuropejskich form przedsiębiorstw

– nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.