W ramach stałej obsługi  przedsiębiorców kancelaria oferuje pomoc i doradztwo w zakresie:

– sporządzania i opiniowania umów o pracę, klauzul o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy,

–  przygotowywania aktów wewnętrznych prawa pracy (regulaminów, statutów, zarządzeń),

– zastępstwa prawnego w sprawach pracowniczych po stronie pracodawcy i pracownika.