W ramach stałej obsługi  przedsiębiorców kancelaria oferuje pomoc i doradztwo w zakresie:

- sporządzania i opiniowania umów o pracę, klauzul o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy,

-  przygotowywania aktów wewnętrznych prawa pracy (regulaminów, statutów, zarządzeń),

- zastępstwa prawnego w sprawach pracowniczych po stronie pracodawcy i pracownika.

Peggys Point Lighthouse at dusk, Nova Scotia